TOBI

: :
Ho Chi Minh City 28°C Partly cloudy

Mạng network bridge trong Docker kết nối các container với nhau

Cách tạo một network trong Docker, thực hành cài đặt Apache, PHP, MySQL và kết…

Chia sẻ dữ liệu giữa Docker Host và Container

Cách mount thư mục máy Host hoặc tạo ổ đĩa để chia sẻ dữ liệu…

Lệnh Docker : Commit, Load

Cập nhật Image lưu Image ra file và nạp Image từ file trong Docker Từ…

Docker cơ bản, cài đặt Docker

Giới thiệu Docker Docker là một công cụ giúp cho việc tạo ra và triển…

Docker là gì ? Giới thiệu về Docker

Docker Docker là một dự án nguồn mở nó cho phép tự động hóa việc…

Hướng dẫn dọn dẹp Systemd Journal log

Systemd Journal là một hệ thống ghi nhật ký được sử dụng trên nhiều hệ…

Xử lý lỗi OOM Killed Process trên Linux

OOM Killer là gì? OOM Killer hoặc Out Of Memory Killer là một quá trình mà kernel linux…

Sử dụng RSYNC để Clone một VPS hoàn chỉnh

Sử dụng RSYNC để clone một VPS hoàn chỉnh với 4 bước Tổng quan Xin…

Hướng dẫn chặn quốc tế với CloudFlare

CloudFlare là một dịch vụ CDN (Content Delivery Network) cung cấp nhiều tính năng bảo…

Hướng dẫn cài SSL cho HAProxy sử dụng LetsEncrypt

Giới thiệu Trong thế giới kỹ thuật mạng, việc bảo mật dữ liệu là vô…

Hướng dẫn cài SSL lên HAProxy

Giới thiệu Trong thời đại số hóa ngày nay, việc bảo vệ thông tin truyền…

Hướng dẫn cài đặt Haproxy trên Ubuntu

Giới thiệu HAProxy viết tắt (High Availability Proxy) là một phần mềm mã nguồn mở…