TOBI

Hướng dẫn cài soga lên V2Board – V2Ray

AM

Nội dung

Giới thiệu

Soga là một ứng dụng proxy server được viết bằng ngôn ngữ Golang. Nó có khả năng chuyển tiếp gói tin thông qua nhiều giao thức khác nhau, bao gồm cả giao thức V2ray. Trong bài viết này, chúng ta sẽ hướng dẫn cách cài đặt soga lên V2ray.

Cài Đặt soga

Update VPS

apt-get update
apt-get install curl -y

Chạy lệnh sau để cài

bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/sprov065/soga/master/install.sh)

Đồng bộ hoá thời gian thực

apt-get install -y ntp
systemctl enable ntp
systemctl restart ntp

Cấu hình soga

vi /etc/soga/soga.conf
# 基础配置
type=v2board
server_type=v2ray
node_id=14
soga_key=

# webapi 或 db 对接任选一个
api=webapi

# webapi 对接信息
webapi_url=https://ttstore.online
webapi_key=vVPRLbadhQUAKcqyB.  #Key tren V2Board

# db 对接信息
db_host=ttstore.online
db_port=3306
db_name=tobi_tobidemo
db_user=tobi_tobidemo
db_password=NGhBPiazDDG3

# 手动证书配置
cert_file=
key_file=

# 自动证书配置
cert_mode=http
cert_domain=103.126.161.X  #IP VPS
cert_key_length=ec-256
dns_provider=

# dns 配置
default_dns=8.8.8.8,1.1.1.1
dns_cache_time=10
dns_strategy=ipv4_first

# v2ray 特殊配置
v2ray_reduce_memory=false
vless=false
vless_flow=

# proxy protocol 中转配置
proxy_protocol=false

# 全局限制用户 IP 数配置
redis_enable=false
redis_addr=

Khởi động lại soga

soga start
Tobi

Tobi

Chào mọi người, mình là Quyền - hiện đang công tác tại Phòng Kỹ thuật AZDIGI. Trong quá trình làm việc mình có cơ hội được tiếp xúc với khá nhiều các vấn đề liên quan đến Website/Hosting/VPS/Server, do đó mình viết lại các hướng dẫn này nhằm chia sẻ kiến thức, cũng như tạo một môi trường để chúng ta giao lưu và học hỏi lẫn nhau, trau dồi thêm nhiều kiến thức bổ ích hơn nữa.