TOBI

Hướng dẫn cài LEMP trên Centos 7 chỉ với 3 phút

AM

Nội dung

Giới thiệu

LEMP Stack là một công cụ để tạo nên một môi trường máy chủ Web có khả năng chứa và phân phối các trang Web động. Với LEMP Stack, bạn chỉ cần click chọn dịch vụ cần cài đặt từ giao diện web của LEMP Stack, sau đó lệnh cài đặt sẽ được sinh ra và bạn chỉ cần chạy đoạn lệnh cài đặt đó là xong.

Các sự kết hợp hiện có trên LEMP Stack

 • lnmp(Linux + Nginx+ MySQL/MongoDB+ PHP)
 • lamp(Linux + Apache+ MySQL/MongoDB+ PHP)
 • lnmpa(Linux + Nginx+ MySQL/MongoDB+ PHP+ Apache):Nginx handling the static, Apache processing dynamic PHP
 • lnmt(Linux + Nginx+ MySQL/MongoDB+ Tomcat)
 • lnpp(Linux + Nginx+ PostgreSQL+ PHP)
 • lapp(Linux + Apache+ PostgreSQL+ PHP)

Các OS LEMP Stack hỗ trợ

 • CentOS(redhat) 7~8
 • Debian 8~11
 • Ubuntu 16~21
 • Fedora 27+
 • Deepin 15
 • Amazon Linux 2
 • Aliyun Linux 2~3

Tính năng nổi bật LEMP Stack

 • Cập nhật liên tục, hỗ trợ cài đặt tự động.
 • Hỗ trợ tối ưu bảo mật
 • Cung cấp nhiều phiên bản cơ sở dữ liệu (MySQL-8.0, MySQL-5.7, MySQL-5.6, MySQL-5.5, MariaDB-10.6, MariaDB-10.5, MariaDB-10.4, MariaDB-5.5, Percona-8.0, Percona-5.7, Percona-5.6 , Percona-5.5, PostgreSQL, MongoDB)
 • Cung cấp nhiều phiên bản PHP (PHP-8.1, PHP-8.0, PHP-7.4, PHP-7.3, PHP-7.2, PHP-7.1, PHP-7.0, PHP-5.6, PHP-5.5, PHP-5.4, PHP-5.3)
 • Cung cấp  Nginx, Tengine, OpenResty, Apache and ngx_lua_waf
 • Cung cấp nhiều phiên bản Tomcat (Tomcat-10, Tomcat-9, Tomcat-8, Tomcat-7)
 • Cung cấp nhiều phiên bản JDK (OpenJDK-8, OpenJDK-11)
 • Theo nhu cầu của họ để cài đặt PHP Cache Accelerator cung cấp ZendOPcache, xcache, apcu, eAccelerator. Và công cụ giải mã và mã hóa php ionCube, ZendGuardLoader, swoole, xdebug, Composer
 • Cài đặt Pureftpd, phpMyAdmin theo nhu cầu
 • Cài đặt memcached, redis theo nhu cầu
 • Jemalloc tối ưu hóa MySQL, Nginx
 • Hỗ trợ chứng chỉ SSL Let’s Encrypt
 • Hỗ trợ nâng cấp tự động Nginx / Tengine / OpenResty / Apache, MySQL / MariaDB / Percona, PHP, Redis, Memcached, phpMyAdmin
 • Cung cấp sao lưu cục bộ, sao lưu từ xa (rsync giữa các máy chủ), Aliyun OSS, Qcloud COS, UPYUN, QINIU, Amazon S3, Google Drive và sao lưu Dropbox.

Hướng dẫn cài đặt ngắn gọn chỉ bằng 1 script

Bước 1 :

Truy cập vào link này để tải script hoặc copy code : Link

Bước 2 :

SSH vào VPS chạy lệnh update

yum update -y

Bước 3:
Tạo 1 file với tên tuỳ ý, ví dụ mình sẽ tạo file tên là tobi.sh

vi tobi.sh

Sau đó dán hết nội dung đã copy ở script mình gửi link ở bước 1 vào, rồi lưu file với lệnh :wq

Bước 4 :

Chạy script bằng cách dùng lệnh ( tobi.sh là tên file script mà bạn đặt) :

sh tobi.sh

Đợi quá trình chạy Scipt hoàn tất bạn truy cập vào vào bằng IP của VPS hoặc Tên miền đã trỏ về IP để kiểm tra thử nhé.

Tobi

Tobi

Chào mọi người, mình là Quyền - hiện đang công tác tại Phòng Kỹ thuật AZDIGI. Trong quá trình làm việc mình có cơ hội được tiếp xúc với khá nhiều các vấn đề liên quan đến Website/Hosting/VPS/Server, do đó mình viết lại các hướng dẫn này nhằm chia sẻ kiến thức, cũng như tạo một môi trường để chúng ta giao lưu và học hỏi lẫn nhau, trau dồi thêm nhiều kiến thức bổ ích hơn nữa.