TOBI

Hướng dẫn đổi port SSH

AM

Nội dung

Hướng dẫn đổi port SSH

 

 

Giới thiệu

SSH (Secure Shell) là một giao thức mạng được sử dụng để kết nối đến máy chủ từ xa một cách an toàn. Khi bạn kết nối đến một máy chủ bằng SSH, bạn sẽ được yêu cầu nhập tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập. Mặc định, SSH sử dụng cổng 22 để kết nối. Tuy nhiên, để tăng cường bảo mật cho hệ thống của bạn, bạn nên đổi cổng SSH mặc định này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ hướng dẫn cách đổi cổng SSH trên hệ thống Linux.

Thay đổi cổng SSH trên hệ thống Linux

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống của bạn bằng tài khoản root.

Bước 2: Mở tệp cấu hình SSH bằng lệnh sau:

vi /etc/ssh/sshd_config

Bước 3: Tìm kiếm dòng “#Port 22” và xóa ký tự “#” để bật tùy chọn thay đổi cổng SSH. Sau đó, đổi số 22 thành số cổng mới mà bạn muốn sử dụng.

Bước 4: Lưu tệp cấu hình bằng cách nhấn tổ hợp phím “:wq!”,  lưu thay đổi và nhấn Enter.

Bước 5: Khởi động lại dịch vụ SSH bằng lệnh sau:

systemctl restart sshd

Lưu ý khi đổi cổng SSH

Khi bạn đổi cổng SSH trên hệ thống của mình, hãy lưu ý rằng bạn cần cập nhật cài đặt tường lửa để cho phép truy cập vào cổng mới được sử dụng. Nếu bạn không cập nhật tường lửa, bạn sẽ không thể kết nối đến hệ thống bằng SSH.

Ngoài ra, nếu bạn làm việc trong một môi trường được quản lý, hãy đảm bảo rằng bạn đã được phép thực hiện việc đổi cổng SSH. Trong một số trường hợp, quản trị viên hệ thống có thể áp đặt các chính sách an ninh và hạn chế quyền truy cập vào hệ thống của bạn.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách đổi cổng SSH trên hệ thống Linux. Việc đổi cổng SSH mặc định sẽ giúp tăng cường bảo mật cho hệ thống của bạn. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng việc thay đổi cổng SSH có thể ảnh hưởng đến khả năng kết nối đến hệ thống của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn đã cập nhật cài đặt tường lửa và được phép thực hiện việc đổi cổng SSH trước khi thực hiện.

Tobi

Tobi

Chào mọi người, mình là Quyền - hiện đang công tác tại Phòng Kỹ thuật AZDIGI. Trong quá trình làm việc mình có cơ hội được tiếp xúc với khá nhiều các vấn đề liên quan đến Website/Hosting/VPS/Server, do đó mình viết lại các hướng dẫn này nhằm chia sẻ kiến thức, cũng như tạo một môi trường để chúng ta giao lưu và học hỏi lẫn nhau, trau dồi thêm nhiều kiến thức bổ ích hơn nữa.